Etikett: Brot mot äldre

En av sex över 65 utsätts för brott

Nästan 17 procent, var sjätte person 65 år eller äldre, utsattes för något brott under 2016. En unik sammanställning av Brå, Brottsförebyggande rådet, visar också att det finns organiserad seriebrottslighet som riktar in sig på äldre.