Etikett: Coala Heart Monitor

Vill du vara med i en studie för att undersöka hjärtrytmen?

Coala Life, ett ledande bolag inom molnbaserad distansmonitorering av hjärt- och lungsjukdomar, ska i samarbete med forskare vid Region Gävleborg, Uppsala Universitet och Karolinska Institutet genomföra en klinisk observationsstudie som syftar till att öka kunskapen om förekomsten av förmaksflimmer hos personer med diabetes. TITAN-DM studien beräknas vara klar under våren 2022 och totalt ska 500 personer över 65 år inkluderas i studien.