Studien syftar till att undersöka förekomsten av förmaksflimmer med hjälp av bröst – och tum-EKG.

Vill du vara med i en studie för att undersöka hjärtrytmen?

Coala Life, ett ledande bolag inom molnbaserad distansmonitorering av hjärt- och lungsjukdomar, ska i samarbete med forskare vid Region Gävleborg, Uppsala Universitet och Karolinska Institutet genomföra en klinisk observationsstudie som syftar till att öka kunskapen om förekomsten av förmaksflimmer hos personer med diabetes. TITAN-DM studien beräknas vara klar under våren 2022 och totalt ska 500 personer över 65 år inkluderas i studien.

Till dig som har diabetes och har fyllt 65 år

Studien syftar till att undersöka förekomsten av förmaksflimmer med hjälp av bröst – och tum-EKG. Förmaksflimmer är en vanlig rytmrubbning, men många känner inte av det. Eftersom förmaksflimmer innebär ökad risk för proppbildning, framförallt stroke är det angeläget att påvisa denna rytmrubbning för att sedan kunna erbjuda skyddande behandling. Symtomen vid förmaksflimmer är ofta diffusa eller ger inga symtom alls.

I studien görs bröst- och tum-EKG registreringar med Coala Heart Monitor under 30 sekunder (totalt 1 minut) morgon och kväll samt vid symtom. Studien pågår i 90 dagar. Utrustningen är kopplad till din telefon som skickar EKG till en läkare. Om förmaksflimmer påvisas hänvisas du till din ordinarie vårdgivare för ställningstagande till behandling genom att studieansvariga kontaktar den.

Mobil och internet krävs
För att kunna vara med i studien behöver du ha mobiltelefon med internetuppkoppling. Utrustningen skickas hem till dig och det finns teknisk support att tillgå.

Du ska inte tidigare ha diagnosticerats med förmaksflimmer. Du ska ha fyllt 65 år samt ha diabetes. Om du har blodförtunnande behandling med endera Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto eller Waran går det inte vara med i studien. Det går inte heller vara med i studien om du har en pacemaker, ICD eller inopererad hjärtmonitor.
För mer information och registrering i studien: www.titan-dm.se

Inloggning med Bank-ID
Registreringen kräver inloggning med Bank-ID och därefter får du besvara frågor för att se om du kan vara med i studien samt få mera detaljerad information.

Projektledare för studien
Michel Tagliati, leg läkare
michel.tagliati@proaktivhalsa.se
Telefon: 076-180 05 35 eller 076-312 46 35

Ansvarig forskare för studien
Peter Magnusson, överläkare, med dr
peter.magnusson@regiongavleborg.se
Telefon: 070-508 94 07

Foto Coala Life