Etikett: Dgitala verktyg

Ökat stillasittande bland äldre en hälsofara

En oönskad följd av coronapandemin är ett ökat stillasittande, särskilt bland äldre över 70 år. Detta var inget samhället kunde förutse, men konsekvenserna blev en ren hälsofara, skriver Marina Arkkukangas, legitimerad sjukgymnast och doktor i vårdvetenskap och Michail Tonkonogi professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna.