Etikett: Fast omsorgskontakt

Regler kring fast omsorgskontakt tas fram

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en vägledning till aktörer inom hemtjänsten om hur arbetet med fast omsorgskontakt bör planeras och bedrivas. Detta med anledning av att regeringen i februari lämnade en proposition till riksdagen med förslag om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt.