Socialminister Lena Hallengren positiv till att fast omsorgskontakt införs i hemtjänsten.

Regler kring fast omsorgskontakt tas fram

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en vägledning till aktörer inom hemtjänsten om hur arbetet med fast omsorgskontakt bör planeras och bedrivas. Detta med anledning av att regeringen i februari lämnade en proposition till riksdagen med förslag om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt.

– Konkret innebär det att den som har hemtjänst ska tilldelas en namngiven undersköterska som ska hålla ihop omsorgen och fungera som ”spindeln i nätet”. För att detta ska fungera behövs vägledning inom hemtjänsten om hur man kan arbeta och planera sin verksamhet så att alla brukare som har behov av en fast omsorgskontakt verkligen får det, säger socialminister Lena Hallengren

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman