Etikett: Fast vårdkontakt

Sverige sämst på fast vårdkontakt

Sverige är fortsatt sämst i klassen när det gäller andelen personer över 65 år som har en fast vårdkontakt, visar en enkätundersökning som Våranalys deltagit i, genomförd i tio länder. I Sverige har 69 procent en fast vårdkontakt, visa undersökningen.