Etikett: Fastläkarsystem

Bättre vård med fastläkare och färre hyrläkare

Trots att Sverige har mycket läkare per patient, jämfört med andra länder är var femte läkartjänst i primärvården en hyrläkare eller vikare. Bristen på läkarkompetens beror på dålig regional och statlig planering, fastslår Vårdanalys i ny rapport. S vill lösa problemet med en lag mot hyrläkare, Alliansen vill i stället införa ett fastläkarsystem.