Både Socialdemokraterna och Alliansen vill förbättra kontinuiteten för sjuka äldre med stort vårdbehov.

Bättre vård med fastläkare och färre hyrläkare

Trots att Sverige har mycket läkare per patient, jämfört med andra länder är var femte läkartjänst i primärvården en hyrläkare eller vikare. Bristen på läkarkompetens beror på dålig regional och statlig planering, fastslår Vårdanalys i ny rapport. S vill lösa problemet med en lag mot hyrläkare, Alliansen vill i stället införa ett fastläkarsystem.

Runt hälften av alla vårdcentraler i Sverige skulle vilja anställa mer fast personal, konstaterar Vårdanalys i rapporten ”Allmän tillgång? Ett kunskapsunderlag för en stärkt försörjning av läkarkompetens i första linjens vård” som nyligen publicerats.
Enligt Vårdanalys skulle vårdcentralerna behöva och ha råd att fastanställa 1 200 till 1 500 fler läkare på heltid

Andelen hyrläkare och vikarier ligger enligt rapporten på 20 procent bland legitimerade läkare i primärvården, men det är stor variation mellan olika vårdcentraler och delar av landet.
Detta ökar risken för att patienterna får träffa olika läkare varje gång. Detta är särskilt problematiskt för äldre och kroniskt sjuka patienter som besöker sjukvården ofta, menar Vårdanalys.

Problemet med dålig kontinuitet i vården har Socialdemokraterna och Alliansen behandlat på olika sätt. Socialdemokraterna vill lägga fram ett lagförslag för att bryta vårdens beroende av bemanningspersonal om de får makten.
Enligt statsminister Stefan Löfven är hyrläkare och sjuksköterskor ett problem för både patienterna och för ordinarie personal.
– Det är otryggt för patienterna att behöva berätta om sin sjukdomshistoria för varje ny läkare, säger han i en intervju i Dagens Medicin.

Alliansen vill angripa problemet med en primärvårdsreform och införa fastläkare efter norsk förebild – ett fastläkarsystem. På så sätt skulle alla patienter kunna välja en fast läkare och därmed skulle man skapa bättre kontinuitet.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto