Etikett: Goda levnadsförhållanden

Starkare skrivning för äldre i socialtjänstlagen

PRO och SKPF föreslår att socialtjänstlagen inför begreppet ”goda levnadsförhållanden” i stället för ”skälig levnadsnivå”. Ambitionsnivån vad gäller välfärden för äldre måste höjas, inte sänkas. Det skriver de två pensionärsorganisationerna PRO och SKPF i ett remissvar om en förändrad socialtjänstlag. Förbunden är också positiva till en ny äldreomsorgslag.