Etikett: Hot mot välfärdsmodellen

Regeringen vill stoppa förtur med privata sjukvårdsförsäkringar

Privata sjukvårdsförsäkringar ska inte kunna ge förtur inom den offentligt finansierade vården, anser regeringen. Och privata vårdgivare inte ska kunna ge patienter med privat sjukvårdsförsäkring förtur till vård. De ska antingen ha avtal med den offentligt finansierade vården eller bara ta emot patienter med privats sjukförsäkringar. SKPF delar regeringens tveksamhet till privata sjukförsäkringar.