Etikett: Internetstiftelsen

Nu tar pensionärerna plats i det digitala flödet

Under året har media pratat om en chockdigitalisering av samhället som följd av coronapandemin. Och Internetstiftelsen framhåller i årets undersökning Svenskarna och internet att det har skett en snabb och omfattande digitalisering, där många internetanvändare börjat använda digitala tjänster mer frekvent än tidigare, eller testat dem för första gången. Särskilt gäller det äldre.