Äldre har blivit mer digitala under pandemin. De handlar, upprätthåller sociala kontakter och ser gärna livesända kulturevenemang på internet.

Nu tar pensionärerna plats i det digitala flödet

Under året har media pratat om en chockdigitalisering av samhället som följd av coronapandemin. Och Internetstiftelsen framhåller i årets undersökning Svenskarna och internet att det har skett en snabb och omfattande digitalisering, där många internetanvändare börjat använda digitala tjänster mer frekvent än tidigare, eller testat dem för första gången. Särskilt gäller det äldre.

Resultaten från det första kvartalet visade att 96 procent av Sveriges befolkning använder internet. I den senaste undersökningen, som avser kvartal tre, har ännu fler blivit internetanvändare, med anledning av pandemin.

Framför allt är det de äldre som har tagit klivet ut på internet, och börjat använda sociala medier mer än tidigare, e-handlat och haft videosamtal med släktingar och vänner. Pensionärerna har också använt digitala vårdtjänster mer under pandemin. Och det gäller särskilt de allra äldsta. Av de internetanvändare som är 76 år eller äldre har nära sju av tio nyttjat någon digital vårdtjänst.

Blir mer sociala
Undersökningen visar att de äldre känner sig mer sociala av den ökade skärmtiden, och att de överlag är positivt inställda till digitaliseringens möjligheter.
Internet har under pandemin inneburit möjligheter, även om det digitala livet inte varit lika för alla. Framför allt för de yngre har de sociala behoven inte kunnat tillfredsställas av möten via Zoom och chattappar. De äldre – åtminstone de som använder internet – har varit mer positiva och på många områden kommit ikapp de yngre åldersgrupperna. Bland de arbetande har internet gjort att hemarbete kunnat fungera, om än inte för alla.

I Svenskarna och internet 2020 har också tittat på hur användningen av olika digitala tjänster ser ut, och hur svenskarnas beteende på nätet har förändrats. I stora drag följer utvecklingen en tidigare trend, men i många fall har den påskyndats under pandemin.

Fler ser playtjänster
Digitala medietjänster fortsätter att växa, och traditionella medier som tv, radio och pappersdagstidningar minskar. Tv-kanalernas olika playtjänster har gått om det traditionella tv-tittandet. Och även allt fler äldre använder strömmande videotjänster. För att lyssna är strömmande musiktjänster som Spotify mest populärt, men också poddlyssnandet fortsätter att öka.

Användningen av sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram, Snapchat och Tiktok har ökat, och nu använder nära nio av tio internetanvändare sociala medier. Även den dagliga användningen har ökat stadigt under pandemin.

Känner sig mer övervakade
Samtidigt visar undersökningen att allt fler internetanvändare känner sig övervakade på internet, likaså ökar oron för att den digitala integriteten ska kränkas av storföretag eller myndigheter. Det har också under pandemin blivit svårare att avgöra om information på nätet är sann eller falsk.
Sociala aktiviteter online har blivit mer aktuellt. Många har via nätet haft en digital familjeträff, medan betydligt färre har deltagit digitalt på ett bröllop, dop eller annan högtid. Däremot har många använt internet för att uppleva kulturevenemang som sänds live.

Under pandemin har också näthandeln ökat – dels för att många har börjat handla mer frekvent, dels för att många testat att handla mat och andra varor på nätet för första gången. När Internetstiftelsen frågar om vilka beteenden som internetanvändarna vill ta med sig efter pandemin är näthandeln just ett sådant beteende. Många – särskilt äldre – vill också fortsätta ta del av livesända kulturevenemang på internet.

Läs hela rapporten

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto