Etikett: Johan Fastbom

Multisjuka åter i vård lika ofta som för tio år sedan

Det är lika vanligt i dag som för tio år sedan att sköra och multisjuka äldre som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt en kort tid efter utskrivning, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Utredaren drar slutsatsen att en förbättring skulle kunna uppnås om det fanns möjlighet att göra läkarbedömningar i hemmet alla dagar, dygnet runt.