Etikett: Läkare på nätet

Nu regleras marknaden för nätläkare och digitala vårdcentraler

Regeringen vill få bättre kontroll över hur de digitala vårdtjänsterna används och utförs. Därför får Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda hur vård via nätet också ska bidra till principen om vård efter behov och fungera långsiktigt. Han får detta som ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen "Ordning och reda i vården" som har till uppgift att se över lagstiftningen.