Etikett: Medelpensioneringsålder

Fler går i pension senare

Den ålder där svenska medborgare går i pension steg 2020 till 65 år. Det är en ökning med cirka fem månader sedan 2019. En förklaringar till ökningen är höjd åldersgräns för tidigast uttag av allmän pension och höjd Las-ålder från 67 till 68.