Den beräknade ålder där de flesta går i pension för 2020 har ökat till 65 år. Det är en relativt stor ökning med cirka fem månader.

Fler går i pension senare

Den ålder där svenska medborgare går i pension steg 2020 till 65 år. Det är en ökning med cirka fem månader sedan 2019. En förklaringar till ökningen är höjd åldersgräns för tidigast uttag av allmän pension och höjd Las-ålder från 67 till 68.

Den beräknade ålder där de flesta går i pension för 2020 har ökat till 65 år. Det är en relativt stor ökning med cirka fem månader. Medelpensioneringsåldern är den genomsnittliga uttagsåldern för den allmänna pensionen, och har legat mellan 64,4 år och 64,6 år sedan 2011.
– Länge har 65 år setts som en normal ålder för pensionering. Normen finns kvar, men den håller på att lösas upp, säger Erik Granseth, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Förklaringar till den ökade medelpensioneringsåldern under 2020 är att den lägsta åldern för uttag av allmän inkomstgrundad pension 2020 höjdes från 61 år till 62 år. De som direkt påverkades av den höjda åldersgränsen är födda år 1959. Dessutom höjdes den så kallade Las-åldern från 67 till 68 år för de flesta kollektivavtalsområden.

Små skillnader mellan könen
Skillnaderna i medelpensioneringsålder mellan könen är små: 64,9 år för kvinnor och 65,0 år för män.
Spridningen i när personer går i pension har ökat över tid. Ur årskullen född 1938 gick 77 procent i pension vid 65 års ålder och för varje yngre årskull har denna andel minskat. Motsvarande andel för personer födda 1955 var drygt 39 procent.

Andelen som tar ut pension vid åldern 67 har stigit från 2,3 till 6,0 procent under perioden 2004 – 2019. Denna trend bröts dock 2020 då andelen sjönk till 5,1 procent. Detta är eventuellt en effekt av att den så kallade Las-åldern höjdes från 67 år till 68 år och att färre därmed fick sina tjänster avslutade vid 67 års ålder. Las-åldern är den ålder då anställningsskyddet enligt lagen om anställningsskydd upphör.

Vill ha högre inkomstpension
– En förklaring till varför fler i de yngre generationerna tar ut pensionen i högre åldrar kan vara att de vill ha en högre inkomstgrundad pension. En annan bidragande förklaring kan vara att det är skattemässigt gynnsamt att fortsätta arbeta efter 65 års ålder, vilket kan leda till att fler väntar med att ta ut den allmänna pensionen, säger Erik Granseth.

Allt fler tar också ut pensionen tidigare. Det kan bero på att fler värderar sin fritid högre än vad äldre generationer gjort. En delförklaring kan också vara att fler sett en möjlighet att kompensera den lägre pensionen som följer av ett tidigare uttag med att ta ut tjänstepensionen tidsbegränsat på fem eller tio år.
I vissa fall sker tidiga uttag för att investera pensionen. Pensionsmyndighetens rekommenderar inte ett tidigt uttag av pension i syfte att investera den uttagna pensionen, vilket man bedömer kan vara riskfyllt.

Text Ullacarin Tiderman Foto IStockphoto