Etikett: Minskade kostnader

Kostnaderna för inhyrd personal minskar

Nästan hälften, nio av 21, landsting och regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år. Många landsting och regioner har lagt ner hårt arbete för att komma tillrätta med kostnadsökningen.