För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal.

Kostnaderna för inhyrd personal minskar

Nästan hälften, nio av 21, landsting och regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år. Många landsting och regioner har lagt ner hårt arbete för att komma tillrätta med kostnadsökningen.

Med egna medarbetare skapas kontinuitet. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov, menar Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, SKL.
– En stabil och varaktig bemanning skapar också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet, säger han.

Ökningen har planat ut
Totalt har kostnaderna ökat med 68 miljoner kronor under perioden. Men den kraftfulla kostnadsökningen med 25 procent, som uppmättes för ett år sedan, har planat ut och ökningen för samma period 2018 är 6 procent.
– Det är glädjande att se att takten för kostnadsökningen minskar. Det är ett uthålligt och hårt arbete som ligger bakom att så många landsting och regioner minskar sina kostnader. Nu är det knappt ett år kvar tills målet om oberoende ska vara uppnått. Det kommer att krävas fortsatt intensivt arbete och målet är absolut inom räckhåll, säger Hans Karlsson.

Bäst i primärvården
De landsting och regioner som minskar i mätningen för årets första kvartal är Kronoberg, Skåne, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gotland, Halland, Örebro och Blekinge. Skåne minskade under hela 2017 och fortsätter alltså att minska under de tre första månaderna i år. Kronoberg, Västerbotten och Västernorrland har nu minskat under sex månader.
Största förändringen syns inom primärvården, som är det område med störst andel inhyrd personal. Där har drygt hälften, tolv av 21, landsting och regioner minskat sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år jämfört med samma period 2017. Den totala minskningen inom primärvården i landet är under januari, februari och mars sex procent jämfört med samma period förra året.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto