Etikett: Nationellt centrum för kvinnofrid

Våldet går inte i pension

Våld och övergrepp mot äldre är ett ofta dolt och försummat problem. Undersökningar visar att mellan 5 och 10 procent av alla 65 år och äldre har blivit utsatta för våld och kränkningar i nära relationer.