Etikett: New public management

– Vi är utbytbara, det gör ont att se

– De här äldre, de är mitt liv. Jag känner sådan ömhet och respekt för dem. Det handlar om att möta var och en just där de befinner sig. – Men arbetet har förändrats. Det är mer slitigt, vi är underbemannade. Vi får inte det stöd vi behöver från cheferna. Och respekten för de äldre har försvunnit. Det säger Cajsa-Stina Winge, 58, som har arbetat inom vård och omsorg hela sitt vuxna liv.

Ompröva privatiseringarna inom offentlig sektor

Privatiseringarna inom offentlig sektor har inte lett till de effekter som man hoppats på. Inte heller har styrmodellen som hämtats från näringslivet och överförts på offentlig verksamhet, new public management, NPM, gett förväntat resultat. Det menar Per Molander i sin rapport, Dags för omprövning. Han anser bland annat att staten ska återta det fulla ansvaret för skolan, från kommuner och privata huvudmän.