Etikett: NPM

Ompröva privatiseringarna inom offentlig sektor

Privatiseringarna inom offentlig sektor har inte lett till de effekter som man hoppats på. Inte heller har styrmodellen som hämtats från näringslivet och överförts på offentlig verksamhet, new public management, NPM, gett förväntat resultat. Det menar Per Molander i sin rapport, Dags för omprövning. Han anser bland annat att staten ska återta det fulla ansvaret för skolan, från kommuner och privata huvudmän.