Etikett: Ole Settergren

Ingen vet hur överskottet i pensionssystemet ska användas

När tillgångarna i inkomstpensionssystemet är lägre än skulderna, så sänks – bromsas – omräkningen av inkomstpensionerna och pensionen kan sänkas. Men nu när tillgångarna är betydligt högre än skulderna så sker ingen utdelning över överskottet. Ska det vara så, frågar sig Pensionsmyndigheten i en rapport.