Ingen vet hur överskottet i pensionssystemet ska användas

När tillgångarna i inkomstpensionssystemet är lägre än skulderna, så sänks – bromsas – omräkningen av inkomstpensionerna och pensionen kan sänkas. Men nu när tillgångarna är betydligt högre än skulderna så sker ingen utdelning över överskottet. Ska det vara så, frågar sig Pensionsmyndigheten i en rapport.

Ole Settergren. Foto Daniel Roos

Det så kallade balanstalet i inkomstpensionssystemet är under 1 när skulderna överstiger tillgångarna. Då bromsas indexeringen, en lägre omräkning, av inkomstpensionen till dess att balanstalet åter är minst 1. I dag finns ett överskott på över 800 miljarder i inkomstpensionssystemet, balanstalet är 1,08 och har varit högre än 1 sedan 2015. Det visar en rapport från Pensionsmyndigheten.

– Balanseringen som träder in när skulder överstiger tillgångar i inkomstpensionen brukar kallas bromsen. Men pensionssystemet saknar regler för vad som ska ske med ett överskott – utöver att ha funktionen att minska risken för negativ balansering. Under årens lopp har en buffert byggts upp.

– Därför kan det vara nyttigt att diskutera om bufferten ska minska och i sådana fall hur, när och till vem överskottet ska fördelas. Inte minst mot bakgrunden av den diskussion om låga pensioner och avgiftshöjning som förs, säger Ole Settergren som är analyschef på Pensionsmyndigheten.

Foto IStockphoto