Etikett: Patientavgift

100 kronor i patientavgift för digital vård

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beslutat att rekommendera en minimiavgift för digitala vårdkontakter på 100 kronor per besök. Däremot blir det upp till varje landsting att själva bestämma om man vill sätta en högre avgift.