100 kronor i patientavgift för digital vård

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beslutat att rekommendera en minimiavgift för digitala vårdkontakter på 100 kronor per besök. Däremot blir det upp till varje landsting att själva bestämma om man vill sätta en högre avgift.

I maj 2017 fattade SKLs styrelse beslut om en rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster på 650 kronor. Nu kommer också en rekommendation till landsting och regioner om en gemensam prisnivå av patientavgiften för digitala vårdkontakter. Rekommendationen är på 100 kronor per besök. Den gäller bara lägsta avgift, men reglerar inte nivån för hur hög avgiften kan vara.

– Vi ser en snabb utveckling av både digitala vårdkontakter och andra typer av digitala vårdtjänster. Det är viktigt att landsting och regioner har hög beredskap att både främja och leda utvecklingen, säger Anders Henriksson, förste vice ordförande för SKL.

Bakgrunden till rekommendationen är att det finns mycket som talar för att avgiften vid digitala vårdkontakter har större betydelse än vid fysisk vård. Avgiftsfrihet kan leda till ökad konsumtion, som inte är motiverad av medicinska skäl. Olikheter i patientavgift kan också skapa oönskade incitament för var en vårdgivare väljer att etablera sig.