Etikett: Privat tjänstepension

Nya skatteregler på pension i Portugal och Grekland

Från årsskiftet ska den som har privat tjänstepension från Sverige men bor i Portugal eller Grekland betala svensk skatt på sin pension. Detta för att Sverige sagt upp tidigare skatteavtal med dessa länder. De pensionärer som berörs kan behöva ansöka om särskild inkomstskatt i Sverige redan i höst för att skatten ska bli rätt.