Pensionärer som är bosatta i Portugal eller Grekland och haft obeskattad privat tjänstepension, kommer från årsskiftet att få skatteavdrag på pensionen

Nya skatteregler på pension i Portugal och Grekland

Från årsskiftet ska den som har privat tjänstepension från Sverige men bor i Portugal eller Grekland betala svensk skatt på sin pension. Detta för att Sverige sagt upp tidigare skatteavtal med dessa länder. De pensionärer som berörs kan behöva ansöka om särskild inkomstskatt i Sverige redan i höst för att skatten ska bli rätt. 

Pensionärer som är bosatta i Portugal eller Grekland och haft obeskattad privat tjänstepension, kommer från årsskiftet att få skatteavdrag på pensionen, i de flesta fall på 25 procent. Den som tidigare haft ett beslut om särskild inkomstskatt som innebar att ingen skatt skulle dras kommer automatiskt att få det rättat. Skatteverket gör i sådana fall ett nytt beslut med rätt nivå på skatten.
– Pensionärer som tidigare inte har haft beslut om särskild inkomstskatt behöver ansöka om det så snart som möjligt. Annars riskerar skatteavdraget att bli fel, säger Malin Barkestad, sektionschef på Skatteverket.

Ansökan digitalt eller på papper
Särskild inkomstskatt för den som bor i utandat är en definitiv skatt på 25 procent. Personen som får beslut om det behöver inte deklarera. Utbetalaren gör avdrag för skatten innan pensionen betalas ut. Ansökan om särskild inkomstskatt görs enklast i e-tjänsten på skatteverket.se, men går också att göra via pappersblankett.

Riksdagsbeslutet om de uppsagda skatteavtalen påverkar beskattningen på fler områden än privata tjänstepensioner. För personer bosatta i Sverige kan det bli högre beskattning på utdelning, ränta och royaltyinkomster som kommer från Grekland och Portugal. Företag med investeringar eller verksamhet i Portugal eller Grekland kan också få högre skatt därifrån på utdelning, ränta och royalty.

Bedömning i varje enskilt fall
Konsekvenserna av de uppsagda skatteavtalen är beroende av förutsättningarna i varje enskilt fall och påverkas dessutom av lagstiftningen i Portugal och Grekland.

Text Källa: Skattemyndigheten Foto IStockphoto