Etikett: Riksförbundet Attention

Projekt fokuserar på äldre med ADHD

Riksförbundet Attention har ett nytt projekt Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten hos personerna själva, deras anhöriga och personer som möter dem i sitt arbete.