Projekt fokuserar på äldre med ADHD

Riksförbundet Attention har ett nytt projekt Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten hos personerna själva, deras anhöriga och personer som möter dem i sitt arbete.

Nu söker projektet personliga berättelser och upplevelser. Är du, eller din anhörig en av dem projektet söker?
Tveka inte att höra av er till projektledaren annika.schmalensee@attention.se, så kontaktar hon dig för vidare samtal, fokusgrupp eller djupintervjuer.

De aktiviteter som planerar att genomför ska leda till att äldre med ADHD ska vara bättre rustade för framtiden genom ökad kunskap om sina egna utmaningar, samt strategier och verktyg för att bemästra dessa. Projektet kommer att arbeta nära personer med egen erfarenhet som vill bidra till arbetssätt som hjälper andra.

Öka medvetenheten om ADHD
Projektet har också som mål att öka medvetenheten och nå ut med kunskap om vilka behov äldre personer med ADHD har till äldreomsorg, primärvård, Försäkringskassa, Pensionsmyndigheten och andra berörda myndigheter, föreningsliv med flera som möter målgruppen, och därigenom ha bidragit till bättre stöd till de berörda.

Projektets primära målgrupp är seniorer i åldern 60 – 75 år med ADHD, som de fått tidigt eller sent i livet. Sekundära målgrupper är:
• Deras anhöriga
• Personal inom vård, omsorg och pensionärsverksamhet
• Beslutsfattare och myndighetsutövare som har ett övergripande ansvar för hur samhällets stöd utformas.
• Media som kan föra ut budskapet om att ADHD också finns hos äldre.

SKPF Pensionärerna samarbetspartner
Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och genomförs av Riksförbundet Attention i samarbete med Omvårdnadsinstitutet, Stockholm stad, Huddinge kommun, Attention Sollentuna, pensionärsorganisationerna SPF Sniorerna, SKPF Pensionärerna och PRO, Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH och SKR.

Läs mer om projektet här

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto