Etikett: Riskgrupper

Tredje dos mot covid-19 troligen nästa år

Nästa år kommer sannolikt en större andel av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Vissa riskgrupper kan eventuellt få en tredje dos redan till hösten. Tillgången på vaccin kommer att vara god under lång tid framöver, enligt Folkhälsomyndigheten, FHM.

Ny prioriteringsordning för vaccination mot covid-19

Med anledning av att äldre även efter 65 löper högre risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, har Folkhälsomyndigheten justerat prioriteingsordnigen för vaccinering. Nu har åldersgränsen för vaccination i fas 2 flyttats ner till 65 år. Vaccinationerna för denna grupp förväntas börja i slutet av februari.