Etikett: Robotdusch

Äldre visar viss skepsis mot ”robotar” i vården

Forskare vid Luleå tekniska universitet tittar på hur äldre uppfattar användningen av ny teknik. Det handlar om till exempel uppkopplade duschrobotar och larm- och tillsynssystem. Överlag är de äldre positiva till ny teknik som underlättar vardagen. Men man oroar sig för att ”robotar” ska ersätta den fysiska närvaron av vård- och omsorgspersonal.