En duschrobot innebär att äldre med funktionsnedsättning ändå ska kunna duscha själva.

Äldre visar viss skepsis mot ”robotar” i vården

Forskare vid Luleå tekniska universitet tittar på hur äldre uppfattar användningen av ny teknik. Det handlar om till exempel uppkopplade duschrobotar och larm- och tillsynssystem. Överlag är de äldre positiva till ny teknik som underlättar vardagen. Men man oroar sig för att ”robotar” ska ersätta den fysiska närvaron av vård- och omsorgspersonal.

– Den nya tekniken väcker viktiga etiska frågor, säger Carina Nilsson och Päivi Juuso, forskare i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, som står bakom undersökningen.

Ny teknik innebär stora möjligheter för bland annat äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, men den medför också etiska aspekter som forskare inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet vill undersöka. I samarbete med Kalix kommun gör de nu en etisk undersökning hur ny teknik inom vården uppfattas av de äldre. I kommunen har man ett särskilt visningsrum med ny teknik för äldrevården, bland annat en duschrobot, en tillsynskamera som används nattetid och tablettdelningsmaskiner.

Duscha själv med hjälp av robot
En duschrobot innebär att äldre med funktionsnedsättning ändå ska kunna duscha själva, något som kan ge ökad självkänsla och livskvalitet. Samtidigt kan ny teknik innebära mindre mänsklig kontakt med vård- och omsorgspersonal. Och det är dessa frågor som intresserar forskarna. Ett par grupper i Kalix har fått en genomgång av den aktuella tekniken och forskarna har därefter låtit grupperna svara på etiska frågor, exempelvis om vårdtagarens autonomi och integritet.

Blandad inställning till ny teknik
Inställningen till tekniken bland de äldre som hittills deltagit i studien är blandad. Det finns en oro för ensamhet och man vill inte att tekniken ska ersätta fysisk närvaro av andra personer, enligt forskarna.

– I gruppintervjuerna framkommer många olika etiska aspekter, samtidigt som deltagarna tycker att det är intressanta diskussioner, säger Carina Nilsson.

Ok med tillsynskameror
När det gäller tillsynskameror nattetid är däremot reaktionerna överlag positiva, eftersom besök av vård- och omsorgspersonal ofta stör nattsömnen. Inställningen till positioneringsteknik som GPS, för att följa en persons positionering, något som kan ge demenssjuka större frihet att röra sig självständigt utomhus, är man också positiv till.

– När det gäller GPS handlar frågorna mer om var signalerna går och om man kan bli övervakad av en nära anhörig, säger Päivi Juuso och Carina Nilsson.

Så går undersökningen vidare
När forskarna går vidare i sin forskning om ny teknik inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg, kan det bli aktuellt med fokusgrupper i andra kommuner. Forskarna har fått sådana förfrågningar.

För att rekrytera personer som är 70 år och äldre för studien, har forskarna informerat om den i bland annat pensionärsföreningar.

Text Luleå tekniska universitet Foto Robotics Care