Etikett: RS-virus

Stor minskning av smittsamma sjukdomar pga åtgärder mot covid-19

Antalet fall av smittsamma sjukdomar minskade kraftigt i Sverige under 2020 jämfört med tidigare år. Några av orsakerna till minskningen är åtgärderna mot covid-19. Att hålla avstånd, tvätta händerna och undvika sociala kontakter har visat sig att vara effektiva även mot andra smittor.