Etikett: Självomsorg

Radiopsykologens tips: tacka dig själv

Många känner Allan Linnér, 75, som radiopsykologen. I sju år, fram till 2019, vägledde han människor varsamt om deras bekymmer och våndor. – Jag fick massor av samtal om oro, kan man säga. Men den gestaltar sig på olika sätt, som lidande, osäkerhet om viktiga frågor i livet, säger Allan som fortfarande är verksam som psykolog och terapeut.