Radiopsykologen Allan Linnér förespråkar självomsorg: ”Öppna dörren till ett rum där du bara kommer ihåg fina minnen eller bra erfarenheter. Och tacka dig själv för det. Vad kul vi hade!”

Radiopsykologens tips: tacka dig själv

Många känner Allan Linnér, 75, som radiopsykologen. I sju år, fram till 2019, vägledde han människor varsamt om deras bekymmer och våndor.
– Jag fick massor av samtal om oro, kan man säga. Men den gestaltar sig på olika sätt, som lidande, osäkerhet om viktiga frågor i livet, säger Allan som fortfarande är verksam som psykolog och terapeut.

Foto: Ulla Montan

Allan Linnér tror att äldre oroar sig mer i dag än förr, och även av rimliga skäl. Världen är inte lika snäll som när de växte upp och levde mer aktivt. Äldre utsätts för mer brott till liv och egendom i dag, anser Allan Linnér. 

Oroande nyheter strömmar till oss, men man bör inte ta till sig allt, tycker han. Varför inte begränsa sig till ett visst antal minuter nyheter per dag?
Till detta kommer faktorer som oron för att skada sig och bli sjuk. Livet är skört och kortare nu. 

Drabbar självkänslan
– Oron kan i värsta fall skada självkänslan. Om jag kopplar känslan till min personlighet, att jag är ful, tråkig och ointressant. Då är det svårare att våga gå fram till någon och ”knacka på”.

Av allt som kan tynga är ensamheten det mest avgörande för livskvalitet och livslängd, menar Allan Linnér. Därför behöver omgivningen våga ta kontakt.
– Det uppstår lätt en beröringsskräck kring sörjande och ensamma. Andra fattar inte hur de ska kunna bidra, de blir tysta och tafatta. Men det räcker att heja i porten. Lägg inte ribban för högt. Våga vara banal. ”Hur är läget? Behöver du något?” Korta grejer.

Öva sig själcomsorg
Och när man har svårt att somna eller ligger vaken i vargtimmen? Allan Linnér föreslår att man övar sig på självomsorg, att ”sätta sig i knäet på sig själv” och hålla om, lugna och trösta. Så här skulle det kunna låta:
– ”Nu är du ledsen, Kalle, jag vet att det här är tufft. Nu är det natt, det är många timmar. Nu behöver du ta hand om dig själv på något sätt. Vad kan du säga till dig själv som kunde hjälpa dig att härda ut, vara trösterikt eller lugnande? Om din hustru var i livet och visste hur ensam du känner dig just nu, vad skulle du behöva höra henne säga? Kanske att det går över? Att det blir bättre i morgon?”

– Du kan försöka tänka på alla bra stunder du haft, öppna dörren till ett rum där du bara kommer ihåg fina minnen eller bra erfarenheter. Och tacka dig själv för det. Vad kul vi hade!
Att förströ sig och distrahera sig själv är helt rätt, tycker Allan Linnér. Kanske en timme sudoku, läsa en bok, titta på tv.

Mindfulness ökar närvaro
Mindfulness, medveten närvaro, nämns ofta som en metod att sänka stress. Det är en metod att förankra sig i stunden. Då kan ånger över det som hänt och oro för vad som kan komma tona ner. Vad känner jag i händerna, vad hör jag, vad ser jag?
– På promenaden till Ica, se vilka färger taken har, hur många nyanser av grönt jag kan se. Det håller marorna borta genom att stimulera min varseblivning och mina sinnen.

Internet och sociala medier kan leda åt olika håll.
– Känner man sig tafatt och valhänt så kanske det blir ännu en påminnelse om något jag inte delar. Men det kan vara en väldig källa till stimulans och sällskap, säger Allan Linnér.
Han påminner om den kända bloggaren Dagny, ännu aktiv på nätet vid 109 års ålder.

Text Roland Cox  Foto iStockphoto