Etikett: Sköra äldre

När är livet mest värt att leva?

Under många års aktivt arbete i olika delar av svensk sjukvård har jag kunnat konstatera att förhållningssättet mot äldre – sköra människor alltid varit dåligt, men ändå försämrats ytterligare. Varför?