Etikett: Slutenvård

Ny lag ska minska onödiga vårddygn

Vissa kommuner är redo, för andra kommuner kommer lagförslaget att innebära viss vånda innan allt faller på plats. Den 1 januari 2018 träder lagen i kraft. Då blir utskrivningsklara patienter på sjukhus, ofta multisjuka äldre, den kommunala hälso- och sjukvårdens ansvar.