Etikett: Susanne Iwarsson

Delta i Bostadsförsöket – Hur tillgänglig är min bostad?

En tumstock och en mobilapp är allt som behövs om du bestämmer dig för att delta i Forskar Fredags experiment 2021. Bostadsförsöket innebär att seniorer och skolelever, tillsammans ska ta reda på hur tillgängliga svenska bostäder är. Därmed hjälper de forskare vid Lunds universitet med detta massexperiment.