Tusentals skolelever brukar delta i Forskar Fredags massexperiment varje år, men det här är första gången som man även vänder oss till personer som är 65 år och äldre.

Delta i Bostadsförsöket – Hur tillgänglig är min bostad?

En tumstock och en mobilapp är allt som behövs om du bestämmer dig för att delta i Forskar Fredags experiment 2021. Bostadsförsöket innebär att seniorer och skolelever, tillsammans ska ta reda på hur tillgängliga svenska bostäder är. Därmed hjälper de forskare vid Lunds universitet med detta massexperiment.

– Sveriges befolkning blir allt äldre och många seniorer vill bo kvar hemma så länge det går. Tyvärr kan olika miljöhinder i bostäderna minska möjligheten att leva ett aktivt liv, säger Susanne Iwarsson, professor i gerontologi, verksam vid forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet och vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket.

Trappor miljöhinder
Trappor är exempel på ett vanligt miljöhinder, menar hon. Om det dessutom saknas hiss är det svårt att ta sig fram exempelvis med rollator. Några tillförlitliga nationella uppgifter  som gör att det går att jämföra vilka miljöhinder som är vanliga i svenska lägenheter och villor, finns inte i dag. Det vill forskarna ändra. Men för att kunna samla in så mycket information som möjligt, vill de uppmuntra landets seniorer och skolelever, och alla andra som vill vara med och forska.
– Ju fler som deltar i Bostadsförsöket, desto bättre underlag får vi. Alla som vill bidra till ökad kunskap om tillgänglighet kan delta i experimentet, oavsett ålder, säger Susanne Iwarsson.

Med tumstock och mobilapp
Med hjälp av en tumstock och en specialdesignad mobilapp, som bygger på över 20 års forskning om tillgänglighet, besvarar deltagare frågor om exempelvis dörrbredd och tröskelhöjd. Resultaten samlas i en öppen databas som ska ge en bild av hur tillgängligheten ser ut i kommuner och regioner över hela landet.
– Tusentals skolelever brukar delta i Forskar Fredags massexperiment varje år, men det här är första gången som vi även vänder oss till personer som är 65 år och äldre, säger Martin Bergman, utredare på Vetenskap & Allmänhet.

ForskarFredags massexperiment Bostadsförsöket är ett samarbete mellan forskningscentrumet Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet, pensionärsorganisationerna SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna och PRO Skåne samt den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet stödjer projektet.

  • Fakta Bostadsförsöket
    Bostäder behöver vara tillgängliga för att människor ska leva bra och aktiva liv. I Bostadsförsöket vill forskare ta reda på vilka fysiska miljöhinder som finns i svenska lägenheter och villor. Projektet bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, speciellt mål 11: Hållbara städer och samhällen.
    Med hjälp av en tumstock och en särskild mobilapp registrerar deltagare vilka olika typer av fysiska miljöhinder som finns i bostaden. Alla kan delta i massexperimentet, oavsett ålder. Seniorer och skolelever är viktiga målgrupper för forskningsprojektet.
    Massexperimentet genomförs under september–oktober 2021 och är en del av den nationella vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Den särskilt framtagna mobilappen kommer att vara tillgänglig för nedladdning vid experimentets start.

När: Bostadsförsöket genomförs under 8 veckor i september och oktober 2021.
Var: Hela Sverige
Vem kan delta: Alla är välkomna att vara med. Bostadsförsöket riktar sig särskilt till seniorer och skolelever.
Bostadsförsöket genomförs med stöd av Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions.

Läs mer

Amälan till Bostadsförsöket här

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna