Etikett: Susanne Rolfner Suvanto

Långsiktiga mål i kvalitetsplan

När utredaren Susanne Rolfner Suvanto lämnade över den nästa tusen sidor tjocka utredningen - Kvalitetsplan för äldreomsorgen, tryckte hon på långsiktighet och ett förändringsarbete över flera mandatperioder. Utredningen innehåller flera förslag, bland annat legitimation för undersköterskor, begränsat antal underställda för enhetschefer inom äldreomsorgen och krav på grundutbildning inom geriatrik och gerontologi.