Långsiktiga mål i kvalitetsplan

När utredaren Susanne Rolfner Suvanto lämnade över den nästa tusen sidor tjocka utredningen – Kvalitetsplan för äldreomsorgen, tryckte hon på långsiktighet och ett förändringsarbete över flera mandatperioder. Utredningen innehåller flera förslag, bland annat legitimation för undersköterskor, begränsat antal underställda för enhetschefer inom äldreomsorgen och krav på grundutbildning inom geriatrik och gerontologi.

Äldreminister Åsa Regnér fick en gedigen lunta med både konkreta förslag och kvalificerad analys av hur kvaliteten i äldreomsorgen ska underhållas och förbättras. Utredningen har pågått under knappt två år och har förutom nya förslag också lyft fram förslag från tidigare utredningar – som Effektiv vård, av Göran Stiernstedt och Bostäder att bo kvar i, den utredning som Ewa Samuelsson gjorde.

Utredningen, Kvalitet inom äldreomsorgen, kommer att kunna användas både som kunskapsbas och för att påbörja ett förändringsarbete. Detta har också varit utredarens målsättning.
– Ja, jag hoppas att utredningen ska användas som ett dokument där man hittar både faktaunderlag samt förslag och idéer som kan användas i det egna arbetet för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen ute i kommunerna. Såväl för personal, som för chefer och politiker, säger Susanne Rolfner Suvanto.

Legitimation till undersköterskor
Några av hennes viktigaste förslag är att införa legitimation för undersköterskor. Det skulle höja statusen på yrket och göra att fler söker utbildningen, menar hon. Samtidigt vill Susanne Rolfner Suvanto införa kunskapskrav inom geriatrik och gerontologi, exempelvis för sjuksköterskor och socionomer. Men hon anser även att kunskapen om den åldrande människan och hennes sjukdomar bör förbättras för vårdpersonal och biståndshandläggare. Dessutom vill hon göra det möjligt för fler att utbilda sig till undersköterskor bland annat genom att satsa på vuxenutbildning.

Ett skarpt förslag är också att minska antalet underställda för chefer inom äldreomsorgen till mellan 25 och 30. Detta är också ett förslag som fackförbundet Kommunal kräver och ett förslag som stöds av fackförbundet Vision.
Utredaren vill även att antalet utbildade undersköterskor ska öka från dagens 4 000 till 16 000. Dessa förslag föreslås vara genomförda till 2025.
Totalt ska förändringsarbetet pågå mellan 2019 till 2034, med kontrollstationer vart fjärde år.

Lyfter tidigare förslag
Susanne Rolfner Suvanto plockar även upp tidigare förslag. Bland annat att vården av äldre bör styras till primärvården och att det ska finnas äldrevårdsteam som har ansvar för multisjuka äldre. Dessa var två av de bärande förslagen som Göran Stiernstedt tog fram i sin utredning – Effektiv vård.

Hon vill även sen ett rejält höjt BTP, bostadstillägg för pensionärer, ett förslag som Ewa Samuelsson hade med i utredningen Bostäder att bo kvar i.
Susanne Rolfner Suvanto vill också ha en klausul för att säkerställa jämställd och jämlik vård för äldre samt inrätta ett nationellt kompetenscentrum för psykisk hälsa hos äldre.
Hon menar också att man bör se över biståndshandläggarnas kompetens samt förenkla biståndsprövningen för personer som fyllt 80 år.

Ett annat av hennes förslag är att se över Socialtjänstlagen – en fråga som hon lyfter är bland annat att personer 65 år och äldre ska ha rätt till god levnadsnivå – inte bara skälig, som det står i dagens lagtext.

”Äldreomsorgen har aldrig varit bättre”

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman

Senaste artiklarna