Etikett: Väntetider

Utredare vill skärpa vårdgarantin

Väntetiderna inom vården är för långa och behöver pressas ner. Trots riktlinjer och goda intentioner har Sverige kämpat med alltför långa väntetider sedan 60-talet, konstaterar den särskilda utredaren Gunilla Gunnarsson. I sitt slutbetänkande till socialminister Lena Hallengren vill hon korta väntetiderna och införa striktare regler för vårdgarantin.

Fortsatt långa väntetider på akuten

Överbelagda vårdavdelningar, en stor andel läkare under utbildning och otillräckliga system för att hantera det stora och ojämna flödet av patienter på sjukhusen. Det är några orsaker som kan ligga bakom långa akutväntetider visar Socialstyrelsens nya analys. Äldre är en utsatt grupp. De får ofta träffa läkare snabbare än andra, men blir oftast kvar längre på akuten.