Etikett: Vårdskador

Brist på personal och kompetens ökar risk för vårdskador

Brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården samt otillräcklig kompetens påverkar patientsäkerheten, visar en ny analys. Och bristen ökar risken för vårdskador, visar vetenskapliga studier och en enkät till chefer i bland annat akutsjukvården.