Etikett: Yngve Gustafson

Seniorläkare: ”Håll ut i karantänen”

Yngve Gustafson, seniorprofessor i geriatrik vid Umeå universitet, menar att det är illa ställt inom äldrevården på många håll och att coronapandemin ytterligare förvärrat situationen. Han anser att kunskap finns om gamla människors särskilda behov av vård och omsorg, men att man på boendena många gånger varken har resurser eller tillräckligt med personal för att kunna ge en god vård.