Utredningen en jämlik tandhälsa föreslår att en undersökning hos tandläkaren i framtiden ska kosta 200 kronor.

200 kronor kan bli priset för tandvårdsbesök

Radikala förändringar föreslås i utredningen om jämlik tandhälsa. Ett av förlagen är att en undersökning hos tandläkaren i framtiden ska kosta 200 kronor. Betänkandet som lämnats till socialminister Lena Hallengren vill att tandvårdssystemet ska bli mer jämlikt, resurseffektivt samt gynna regelbunden och förebyggande tandvård.

I mars 2018 tillsatte regeringen en utredning som fick till uppgift att se över hela tandvårdssystemet. Målet är att tandhälsan kan bli mer jämlik inom ramen för ett mer resurseffektivt tandvårdssystem.
Utredningens förslag går i linje med hälso- och sjukvårdens system, som innebär att den som har det största behovet ska ges företräde till tandvården och att detta ska föras in i tandvårdslagen.

– Äntligen! Det är på tiden och välkommet med en tandvårdsreform. För våra medlemmar och alla äldre är tandhälsan lika viktig som kroppslig hälsa. Infektioner i mun ökar risken för karies och påverkar förmågan att äta, men ökar också risken för olika sjukdomar exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

200 kronor för ett besök
En undersökning hos tandvården ska kosta 200 kronor per besökstillfälle. Därmed skulle allmänt tandvårdsbidrag, ATB, och särskilt tandvårdsbidrag, STB,  upphör.
• Varje individ ska få en individuell tandhälsoplan. De med störst risk för tandsjukdomar ska få mest stöd.
• Unga vuxna mellan 20 och 23 år ska ingå i det statliga tandvårdsstödet.
• Patienter med särskilda behov ska få mer jämlikt stöd. Med det menas att flertalet av dagens patienter med särskilda behov ska få ett särskilt stöd och omfattas av det statliga tandvårdsstödet.

Mer likt hälso- och sjukvårdens system
Utredningen har också beräknat kostnaderna för fyra alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd, som blir mer likt hälso- och sjukvårdens system. De fyra alternativen bedöms innebära ökade kostnader för staten med mellan 1,6 och 6,5 miljarder kronor per år.

Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Försäkringskassan föreslås få i uppdrag att utveckla, reglera och implementera reformerna.
Utredningen föreslår att de nya reformerna träder i kraft den 15 januari 2026.

Sammanfattningen läser du här

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna