Tandvårdsstödet anpassas ytterligare till följd av covid-19

Regeringen har beslutat att patienter som inte kunnat gå till tandläkaren under coronapandemin ska kompenseras genom en anpassning av det statliga tandvårdsstödet. Dessa patienter får en ny ersättningsperiod som börjar gälla den 1 september 2020, och som kommer att bli lika lång som den tid man gått miste om.

– Med denna justering av regelverket kompenseras tandvårdspatienter som annars hade gått miste om sin subvention genom högkostnadsskyddet. Nu kommer fler att fortsätta gå till sin tandläkare utan ekonomisk förlust, vilket i synnerhet är viktigt för människor med mindre i plånboken, säger socialminister Lena Hallengren.

Den nya förordningen förväntas framför allt hjälpa personer som är över 70 år, i annan riskgrupp för covid-19 eller som blivit nekade vård på grund av nedstängda mottagningar.

En ersättningsperiod inom det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 april 2020, kommer under vissa förutsättningar att ersättas av en ny ersättningsperiod som börjar löpa den 1 september 2020. Detta gäller för dem som kommit upp i minst 3 000 kronor, gränsen för högkostnadsskyddet, den 1 april 2020, och som inte har besökt tandvården mellan den 1 april och 31 augusti 2020.

Längden på den nya ersättningsperioden motsvarar det antal dagar som den 1 april 2020 återstod av den tidigare ersättningsperioden, men som lägst 90 dagar. Detta för att patienten ska hinna besöka tandvården innan den nya perioden löper ut. De tandvårdskostnader som patienten kommit upp i den 1 april 2020 förs över till den nya ersättningsperioden. På så sätt slipper patienten börja om från noll kronor utan ligger kvar inom högkostnadsskyddet.

Förordningen träder i kraft den 1 september 2020 och gäller i ett år.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto