Tantjouren i Norrköping arbetar lokalt med att hjälpa kvinnor över 65 som utsätts för våld i sina hem och i sina relationer. Du som inte bor i Norrköping kan kontakta Roks. Se information nedan.

Tantjouren – stöd för våldsutsatta kvinnor

Kvinnor som inte får träffa barnbarnen om de inte ger pengar till sina vuxna barn. Kvinnor som far illa när vuxna barn med missbruk eller psykisk ohälsa flyttat tillbaka till mamma. Kvinnor som misshandlas av sin partner, eller före detta partner. Våld i nära relationer försvinner inte när man blir äldre. Tvärtom kan det bli värre. I Norrköping finns Tantjouren, en unik kvinnojour som främst vänder sig till våldsutsatta kvinnor över 65 år.

Vi pratar med Ann-Marie Isacsson, som är en av fem volontärer som jobbar med Tantjouren i Norrköping. Hon berättar om vad de gör och varför det är viktigt att det finns ett stöd för en i mångt och mycket bortglömd grupp – äldre kvinnor som utsätts för våld.

– Man får prata med en årsrik kvinna vilket uppskattas av de stödsökande som har lättare att identifiera sig med en äldre kvinna. Man blir trodd och får tala till punkt. Vi kan lyssna. Vi kan inte utföra mirakel. Många har aldrig blivit bekräftade. De allra flesta har blivit påputtade av någon annan för att söka hjälp, det är nästan ingen som gör det på eget initiativ, utan de tycker att det kanske inte är så farligt, säger Ann-Marie.

Del av Kvinnojouren
Tantjouren i Norrköping är den äldsta i landet. Den startade 2013 och är en gren av Kvinnojouren. Tantjouren erbjuder samtal, stöd och skydd till kvinnor som utsätts för våld, och ger stöd vid kontakter med myndigheter, sjukvård och vid polisanmälan. Tantjouren i Luleå startade några år senare.

Läs hela artikeln i det aktuella numret av Här&Nu på sidan 18.


Roks


Text Karin Asmundsson Foto ROKS

Senaste artiklarna