Socialministern Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Tredje dos av vaccin till alla över 65

Folkhälsomyndigheten tar nu steget som många väntat på och rekommenderar en tredje dos av vaccin mot covid-19 till ytterligare grupper för att säkra ett fortsatt gott skydd mot svår sjukdom. Alla 65 år och uppåt, samt personal inom hemtjänst, hemsjukvård, och SÄBO rekommenderas en tredje dos.

Successivt kommer därefter alla över 16 år att erbjudas en tredje vaccindos eftersom effekten av skyddet avtar med tiden. Men först erbjuds vaccin till de som fyllt 65 år och äldre samt till personal inom hemtjänsten.

Vid en pressträff onsdagen den 27 oktober gav socialministern Lena Hallengren även ett nytt uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Röda korset.
Folkhälsomyndigheten ska öka testnings- och analyskapacitet av covid-19 under 2022. Och Röda korset får två miljoner kronor för att genomföra vaccinationsinsatser mot covid-19. Dessa beslut tas på torsdag 28 oktober.

Vid pressträffen deltog socialminister Lena Hallengren och Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Text Ullacarin Tiderman Foto Regeringskansliet/Folkhälsomyndigheten