Tusen kronor mer i sjuk- och aktivitetsersättning, lägger socialförsäkringsminister som ett budgetförslag.

Tusen kronor mer i sjuk- och aktivitetsersättning

Tusen kronor mer i sjuk- och aktivitetsersättning, så vill regeringen stärka den ekonomiska tryggheten för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Nu vill regeringen stärka den ekonomiska tryggheten för personer med Sjuk- eller aktivitetsersättning. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi menar att denna grupp har halkat efter ekonomiskt. Många lever med knappa ekonomiska marginaler.

Förslaget innebär att man höjer garantinivå i sjukersättningen och aktivitetsersättningen med 1 000 kronor från och med den 1 januari 2022. I dag har en person med hel garantiersättning och som har fyllt 30 år, 10 036 kronor före skatt i månaden i sjukersättning.

Regeringen vil också höja bostadstillägget. Många personer med sjuk- eller aktivitetsersättning har fått höjda boendekostnader och bostadstillägget är inte anpassat till detta. Bostadskostnadstaket höjs till 7 500 kronor för ogifta och 3 750 kronor för gifta och samboende. Därmed blir bostadskostnadstaket i bostadstillägget för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning detsamma som för pensionärer. 

Sammanlag beräknas förslagen kosta cirka två miljarder kronor per år.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto